Tlačiť

TNI CR 13688


Označenie: TNI CR 13688 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie
Anglický názov: Packaging. Material recycling. Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 13688
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia: 1. 2. 2009
Jazyk: CS
ICS: 13.030.50, 55.020
Triediaci znak: 77 7011
Úroveň zapracovania: idt CR 13688:2000
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN/TR 13688:2009-02 (77 7011)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto správa uvádza niektoré príklady látok a materiálov, ktoré môžu spôsobiť problémy pri recyklačných činnostiach.