Tlačiť

STN EN 1537


Označenie: STN EN 1537 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Ground anchors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: CS
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1005
Úroveň zapracovania: idt EN 1537:1999
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1537:2013-12 (73 1005)
Nahradené normy: STN EN 1537:2001-11 (73 1005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre zhotovenie, skúšanie a monitorovanie trvalých a dočasných kotiev, u ktorých je skúšaná ich únosnosť.