Tlačiť

STN 33 1610Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 33 1610
Slovenský názov: Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
Anglický názov: Verification and checking of electrical appliances during use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 29.020
Triediaci znak: 33 1610
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 11/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje spôsob a rozsah revízie elektrických spotrebičov po opravách alebo úpravách, kontrolách a revízie elektr. spotrebičov behom ich používania.