Tlačiť

STN EN ISO 11819-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11819-1
Slovenský názov: Akustika. Meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk. Časť 1: Štatistická metóda pri prejazde (ISO 11819-1:1997)
Anglický názov: Acoustics. Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise. Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:1997)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.140.30
Triediaci znak: 73 6040
Úroveň zapracovania: idt ISO 11819-1:1997, idt EN ISO 11819-1:2001
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy 11819-1 opisuje metódu porovnávania dopravného hluku na rôznych povrchoch vozoviek pri rozličnom zložení cestnej dopravy, s cieľom hodnotiť typy vozoviek.