Tlačiť

STN EN 12433-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12433-1
Slovenský názov: Brány a vráta. Terminológia. Časť 1: Druhy brán a vrát
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Terminology. Part 1: Types of doors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 01.040.91, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6473
Úroveň zapracovania: idt EN 12433-1:1999
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje terminológiu vrát a závorov, určené na osadenie do miestností s pohybom osôb, ich účelom je bezpečnosť a ochra osôb.