SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CR 13695-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CR 13695-1


Označenie: TNI CR 13695-1 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia. Časť 1: Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov prítomných v obaloch
Anglický názov: Packaging. Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment. Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 13695-1
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 7. 2021
Jazyk: CS
ICS: 13.020.30, 55.020
Triediaci znak: 77 7020
Úroveň zapracovania: idt CR 13695-1:2000
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Prvá časť správy sa vzťahuje na štyri ťažké kovy, olovo, kadmium, chróm a ortuť.