Tlačiť

STN EN 13687-5



Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:




Označenie: STN EN 13687-5
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 5: Odolnosť proti teplotnému šoku
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of thermal compatibility. Part 5: Resistance to temperature shock
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2124
Úroveň zapracovania: idt EN 13687-5:2002
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: