SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 6145-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 6145-6


Označenie: STN ISO 6145-6 zrušená
Slovenský názov: Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. Časť 6: Zdroje diferenčného tlaku pre zvukové prúdenie
Anglický názov: Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures. Dynamic volumetric methods. Part 6: Sonic orifices
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2003
Dátum zrušenia: 1. 2. 2009
Jazyk: CS
ICS: 71.040.40
Triediaci znak: 38 5615
Úroveň zapracovania: idt ISO 6145-6:1986
Vestník: 02/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6145-6:2009-02 (38 5615)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma je časťou 6 ISO 6145 zaoberajúca sa dynamickými objemovými metódami používanými pre prípravu kalibračných plynných zmesí.