Tlačiť

STN EN 12440


Označenie: STN EN 12440 zrušená
Slovenský názov: Prírodný kameň. Kritériá na označovanie
Anglický názov: Natural stone. Denomination criteria
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 6. 2008
Jazyk: EN
ICS: 01.040.91, 73.020, 91.100.15
Triediaci znak: 72 1400
Úroveň zapracovania: idt EN 12440:2000
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12440:2008-06 (72 1400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: