Tlačiť

STN EN ISO 6743-4


Označenie: STN EN ISO 6743-4 zrušená
Slovenský názov: Mazadlá, priemyselné oleje a podobné výrobky (trieda L). Klasifikácia. Časť 4: Skupina H (hydraulické systémy) (ISO 6743-4:1999)
Anglický názov: Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:1999)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2015
Jazyk: EN
ICS: 75.120
Triediaci znak: 65 6603
Úroveň zapracovania: eqv ISO 6743-4:1999, idt EN ISO 6743-4:2001
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6743-4:2015-12 (65 6603)
Nahradené normy: STN 65 6602:1987-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: