Tlačiť

STN CR 13695-2


Označenie: STN CR 13695-2 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a overovanie nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia
Anglický názov: Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: EN
ICS: 13.020.30, 55.020
Triediaci znak: 77 7020
Úroveň zapracovania: idt CR 13695-2:2002
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN/TR 13695-2:2005-04 (77 7020)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: