Tlačiť

TNI CR 13910


Označenie: TNI CR 13910 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov
Anglický názov: Packaging. Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 13910
Dátum vydania: 1. 12. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: EN
ICS: 13.020.60, 55.020
Triediaci znak: 77 7013
Úroveň zapracovania: idt CR 13910:2000
Vestník: 11/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN/TR 13910:2010-12 (77 7013)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: