SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 7168-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 7168-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 7168-1
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 1: Základný formát na prezentáciu údajov
Anglický názov: Air quality. Ambient air. Exchange of data. Part 1: General data format
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.20
Triediaci znak: 83 5513
Úroveň zapracovania: idt ISO 7168-1:1999
Vestník: 02/03
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 04/05
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 7168:1998-07 (83 4107)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 7168 určuje všeobecný jednotný formát na porovnávanie údajov o kvalite vonkajšieho ovzdušia a na uvádzanie ďalších súvisiacich informácií.