Tlačiť

STN 99 0404Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 99 0404
Slovenský názov: Dotykové a bezdotykové meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní. Technické požiadavky. Skúšobné metódy
Anglický názov: Contact and contact-less measuring instruments for measuring the surface area of leathers. Technical requirements. Testing methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.59, 17.020
Triediaci znak: 99 0404
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 25 6161:1965-01, STN 25 6162:1975-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní, ktoré sa používajú na zisťovanie plošného obsahu nepravidelne ohraničených usní.