Tlačiť

STN EN 13451-4


Označenie: STN EN 13451-4 zrušená
Slovenský názov: Vybavenie plaveckých bazénov. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na štartovacie bloky
Anglický názov: Swimming pool equipment.Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for starting platforms
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Dátum zrušenia: 1. 2. 2015
Jazyk: CS
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 94 0402
Úroveň zapracovania: idt EN 13451-4:2001
Vestník: 07/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13451-4:2015-02 (94 0402)
Nahradené normy: STN EN 13451-4:2001-12 (94 0402)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy stanovuje bezpečnostné požiadavky pre štartovacie bloky.