SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12450
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12450


Označenie: STN EN 12450 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené kapilárne rúrky kruhového prierezu
Anglický názov: Copper and copper alloys. Seamless, round copper capillary tubes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Dátum zrušenia: 1. 5. 2013
Jazyk: SK
ICS: 77.120.30, 77.140.90
Triediaci znak: 42 8703
Úroveň zapracovania: idt EN 12450:1999
Vestník: 07/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12450:2013-05 (42 8703)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje zloženie, požadované vlastnosti a tolerancie rozmerov a tvarov bezšvových medených rúrok kruhového prierezu.Obsah normy STN EN 12450
Obsah
Strana
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 5
3 Definície 6
4 Označovanie 6
4.1 Materiál 6
4.2 Vlastnosti materiálu 6
4.3 Výrobok 7
5 Údaje na objednávke 7
6 Požiadavky 8
6.1 Zloženie 8
6.2 Mechanické vlastnosti 8
6.3 Rozmery a tolerancie 9
6.4 Tolerancie tvaru 9
6.5 Prietok 9
6.6 Kvalita povrchu 10
7 Odber vzoriek 10
7.1 Všeobecne 10
7.2 Analýzy 10
7.3 Mechanické skúšky 10
8 Skúšobné metódy 11
8.1 Analýzy 11
8.2 Skúška ťahom 11
8.3 Skúška tvrdosti 11
8.4 Skúška prietoku 11
8.5 Skúška čistoty 11
8.6 Opakovanie skúšok 11
8.7 Zaokrúhľovanie výsledkov 12
9 Vyhlásenie o zhode a dokumenty kontroly 12
9.1 Vyhlásenie o zhode 12
9.2 Dokumenty kontroly 12
10 Označovanie, balenie, popis 12
Príloha A - Literatúra 13