Tlačiť

STN EN 1797Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1797
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Kompatibilita plynu s materiálom
Anglický názov: Cryogenic vessels. Gas/material compatibility
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.020.40
Triediaci znak: 69 8871
Úroveň zapracovania: idt EN 1797:2001
Vestník: 04/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 10/03, 7/09, 12/14, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1797:2001-11 (69 8871)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na kompatibilitu plynov s materiálmi pre kryogénne nádoby ale nepokrýva mechanické vlastnosti.