SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12505
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12505


Označenie: STN EN 12505 zrušená
Slovenský názov: Potravinárske stroje. Odstredivky na spracovanie jedlých olejov a tukov. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Food processing machinery. Centrifugal machines for processing edible oils and fats. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 3. 2010
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 4510
Úroveň zapracovania: idt EN 12505:2000
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12505+A1:2010-03 (51 4510)
Nahradené normy: STN EN 12505:2001-11 (51 0060)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma pokrýva všetky významné ohrozenia identifikované v posúdení ohrození, ktoré sa uvádzajú v kapitole 4 tejto normy.Obsah normy STN EN 12505
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a opisy 9
4 Zoznam významných ohrození 14
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 18
6 Overovanie 24
7 Informácie na používanie (pozri kapitolu 5 EN 292-2: 1991) 25
Príloha A (normatívna) – Skúšobný predpis na meranie hluku – stupeň presnosti 2 26
Príloha B (normatívna) – Konštrukčné zásady na zabezpečenie hygieny odstrediviek
na spracovanie jedlých olejov a tukov
30
Príloha C (informatívna) – Výpočtová a overovacia metóda pre konštrukciu nádoby
a výpočtový postup
31
Príloha D (informatívna) – Literatúra 36
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smerniciam ES 37