SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1114-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1114-3


Označenie: STN EN 1114-3 zrušená
Slovenský názov: Gumárske a plastárske stroje. Vytláčacie stroje a vytláčacie linky. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na vyhadzovače
Anglický názov: Rubber and plastics machines. Extruders and extrusion lines. Part 3: Safety requirements for haul-offs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 83.200
Triediaci znak: 69 1809
Úroveň zapracovania: idt EN 1114-3:2001, idt EN 1114-3:2001/AC:2001
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1114-3+A1:2009-05 (69 1809)
Nahradené normy: STN EN 1114-3:2001-11 (69 1809)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje bezpečnostné požiadavky na návrh a konštrukciu vyhadzovačov použitých vo vytláčaných linkách na spracovanie plastov a gumy.Obsah normy STN EN 1114-3
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Definície 9
4 Zoznam závažných ohrození 10
4.1 Mechanické ohrozenia 10
4.2 Ohrozenia spôsobené elektrickou energiou 16
4.3 Ohrozenia spôsobené hydraulickým a pneumatickým zariadením 16
4.4 Ohrozenia spôsobené poruchou častí regulačných systémov súvisiacich s bezpečnosťou 16
4.5 Tepelné ohrozenia 16
4.6 Ohrozenia spôsobené hlukom 17
4.7 Ohrozenia spôsobené nestabilnosťou 17
5 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia 17
5.1 Mechanické ohrozenia 17
5.2 Ohrozenia spôsobené elektrickou energiou 19
5.3 Ohrozenia spôsobené hydraulickým a pneumatickým zariadením 21
5.4 Ohrozenia spôsobené poruchou častí regulačných systémov súvisiacich s bezpečnosťou 21
5.5 Tepelné ohrozenia 21
5.6 Ohrozenia spôsobené hlukom 21
5.7 Ohrozenia spôsobené nestabilnosťou 22
6 Overovanie splnenia bezpečnostných požiadaviek a ochranných opatrení 22
7 Informácie pre používateľa 24
7.1 Minimálne označenie na stroji 24
7.2 Návod na použitie 24
Príloha za (informatívna) - Ustanovenia tejto európskej normy, vyjadrujúce základné
požiadavky alebo iné ustanovenia smerníc ES 26
Literatúra 27