SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 179/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 179/A1


Označenie: STN EN 179/A1 zrušená
Slovenský názov: Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Building hardware. Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 7. 2008
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 16 6020
Úroveň zapracovania: idt EN 179:1997/A1:2001
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 10/04, 4/06, 5/08, 10/05,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 179:2008-07 (16 6020)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma udáva požiadavky na výrobu, používanie a skúšky núdzových uzáverov mechanicky ovládaných buď kľúčkou, buď tlačidlom na použitie na miestach, kde nie je paniková situácia.