SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13348
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13348


Označenie: STN EN 13348 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum
Anglický názov: Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2003
Dátum zrušenia: 1. 2. 2009
Jazyk: SK
ICS: 23.040.15
Triediaci znak: 42 8708
Úroveň zapracovania: idt EN 13348:2001
Vestník: 08/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 3/07,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny: Zmena A1 V 10/05
Nahradzujúce normy: STN EN 13348:2009-02 (42 8708)
Nahradené normy: STN EN 13348:2002-12 (42 1523)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky, odber vzoriek, skúšobné metódy a dodacie podmienky pre medené rúrky.Obsah normy STN EN 13348
strana
Predhovor
............................................................................................................................................. 5
1 Predmet normy
.......................................................................................................................... 6
2 Tolerancie rozmerov
.................................................................................................................. 6
2.1 Všeobecne
................................................................................................................................. 6
2.2 Priemer-kruhové rúry
................................................................................................................. 7
2.3 Šírka, hrúbka, alebo šírka profilu štvorcových, pravouhlých šesťuholníkových
a osemuholníkových profilov ................................................................................................... 7
2.4 Hrúbka steny
.............................................................................................................................. 8
2.5 DÍžka
.......................................................................................................................................... 9
2.6 Kolmosť koncových rezov .......................................................................................................... 9
3 Tolerancie tvaru
......................................................................................................................... 9
3.1 Všeobecne
................................................................................................................................. 9
3.2 Priamosť
..................................................................................................................................... 9
3.3 Vypuklosť a vydutosť
................................................................................................................. 10
3.4 Skrútenie
................................................................................................................................... 11
3.5 Pravouhlosť
............................................................................................................................... 11
3.6 Ostrosť rohov a oblasť hrán ......................................................................................................
12
3.7 Hĺbka zárezov
............................................................................................................................ 12