Tlačiť

STN EN 60349-1/Z1


Označenie: STN EN 60349-1/Z1 zrušená
Slovenský názov: Dráhové aplikácie. Točivé elektrické stroje pre koľajové a cestné vozidlá. Časť 1: Stroje s výnimkou striedavých motorov napájaných z elektronických meničov
Anglický názov: Electric traction. Rotating electrical machines for rail and road vehicles. Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 11. 2013
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 36 2205
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 60349-1:2011-08 (36 2205)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60349 platí pre točivé elektrické stroje, iné než striedavé motory napájané z elektronických meničov, ktoré sú účasťou zariadenia elektricky poháňaných kolajových a cestných vozidiel.