Tlačiť

STN EN 12152Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12152
Slovenský názov: Závesné steny. Prievzdušnosť. Funkčné požiadavky a klasifikácia
Anglický názov: Curtain walling. Air permeability. Performance requirements and classification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7005
Úroveň zapracovania: idt EN 12152:2002
Vestník: 06/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tátoeurópska norma stanovuje požiadavky na prievzdušnosť a klasifikáciu pevných a otváracích častí závesných stien.Obsah normy STN EN 12152
Predhovor 5
1 Oblasť použitia 5
2 Odkazy na normy 5
3 Termíny a definície 5
4 Požiadavky 6
5 Skúšobná metóda 7
6 Klasifikácia 7
Literatúra 11