Tlačiť

STN EN 61857-23


Označenie: STN EN 61857-23 zrušená
Slovenský názov: Elektroizolačné systémy. Postupy tepelného hodnotenia. Časť 23: Osobitné požiadavky na viacúčelový model s hlbokou drážkou. Elektroizolačné systémy z drôtených vinutí
Anglický názov: Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation -- Part 23: Specific requirements for general purpose, tall-channel model - Wire-wound electrical insulation systems (EIS)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 10. 2005
Jazyk: EN
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 34 6220
Úroveň zapracovania: idt IEC 61857-23:2002, idt EN 61857-23:2002
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 61857-21:2005-04 (34 6220)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: