Tlačiť

STN EN ISO 15761


Označenie: STN EN ISO 15761 zrušená
Slovenský názov: Nafta a plynárenský priemysel, uzatváracie a kontrolné ventily veľkosti DN 100 a menej (ISO 15761: 2002)
Anglický názov: Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries (ISO 15761:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 3. 2021
Jazyk: EN
ICS: 75.180.20
Triediaci znak: 45 1211
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15761:2002, idt ISO 15761:2002
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15761:2021-03 (45 1662)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: