Tlačiť

STN 73 6102Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6102
Slovenský názov: Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
Anglický názov: Desing of intersection on highways
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080
Triediaci znak: 73 6102
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/04
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 06/04
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma spolu s STN 73 6101 platí na projektovanie nových križovatiek na cestných komunikáciách a ich rekonštrukcie.