Tlačiť

STN EN 10222-5


Označenie: STN EN 10222-5 zrušená
Slovenský názov: Oceľové výkovky na tlakové zariadenia. Časť 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele
Anglický názov: Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Dátum zrušenia: 1. 11. 2017
Jazyk: CS
ICS: 77.140.85, 77.140.30
Triediaci znak: 42 9333
Úroveň zapracovania: idt EN 10222-5:1999, idt EN 10222-5:1999/AC:2000
Vestník: 07/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 10/03, 7/09, 12/14, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10222-5:2017-11 (42 9333)
Nahradené normy: STN EN 10222-5:2001-09 (42 9333)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy stanovuje techn. dodacie podmienky pre výkovky z korozivzdorných ocelí, vrátane žiaropevných ocelí určených pre tlakové nádoby a zariadenia.