SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11812
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11812


Označenie: STN EN ISO 11812 zrušená
Slovenský názov: Malé plavidlá. Vodotesné kokpity a rýchloodvodňované kokpity (ISO 11812: 2001)
Anglický názov: Small craft. Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2003
Dátum zrušenia: 1. 5. 2019
Jazyk: SK
ICS: 47.080
Triediaci znak: 32 1250
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11812:2001, idt ISO 11812:2001
Vestník: 08/03
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/04, 11/06, 3/09, 6/08, 11/12, 8/10, 2/04, 7/13, 7/07, 7/12, 5/14, 1/11,
Nariadenie vlády: 417/2004 180/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11812:2019-05 (32 1250)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na kokpity a osadenia, ktoré sa majú navrhovať buď ako vodotesné, alebo ako rýchloodvodňované na malých plavidlách s dĺžkou trupu do 24 m.Obsah normy STN EN ISO 11812
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Odkazy na normy 6
3 Termíny a definície 7
4 Symboly a skratky 8
5 Požiadavky na inštaláciu 9
5.1 Všeobecné požiadavky 9
5.2 Pripojenia LPG zariadení 9
5.3 Označovanie vozidiel kategórie M2 a M3 10
5.4 Zmena konštrukcie vozidla 10
5.5 Inštalácia nádrže 10
5.6 Inštalácia viac ako jednej nádrže 10
5.7 Komponenty v nádrži alebo na nádrži 11
5.7.1 Všeobecné požiadavky 11
5.7.2 Diaľkovo ovládaný prevádzkový ventil a prepadový ventil 11
5.7.3 Pretlakový ventil 11
5.7.4 Plniaca jednotka 11
5.7.5 80 % uzatvárací ventil 11
5.7.6 Stavoznak 11
5.7.7 Plynotesná skriňa 11
5.8 Rúrkové vedenia a hadicové vedenia 11
5.9 Spoje medzi časťami LPG systémov 12
5.10 Diaľkovo ovládaný uzatvárací ventil 12
5.11 Plniaca prípojka 12
5.12 Elektrická inštalácia 13
5.13 Palivový systém 13
5.14 Pretlakové zariadenie 13
5.15 Návod na inštaláciu 13
5.15.1 Všeobecne 13
5.15.2 Obsah návodu na inštaláciu 13
6 Označenie v prípade opätovnej inštalácie 14
Príloha A (informatívna) - Definície kategórie vozidiel (výňatok so smernice 70/156/EHS) 15
A.1 Medzinárodná klasifikácia kategórií vozidiel 15
A.2 Podmienky zaťaženia a skúšobné podmienky 16
Príloha B (normatívna) - Požiadavky na upevnenie nádrže s objemom do 150 litrov 19
B.1 Všeobecné požiadavky 19
B.2 Nádrž na základnom ráme 19
Príloha C (normatívna) - Usporiadanie homologizačnej značky 20
C.1 Homologizačná značka 20
C.2 Medzinárodné čísla krajín 20
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na zabezpečenie identifikácie vozidiel
kategórie M2 a M3 22
Príloha E (normatívna) - Požiadavky na zabezpečenie identifikácie rozvodov 23
Príloha F (informatívna) - Inštalácia viac ako jednej nádrže 24
Literatúra 25