Tlačiť

STN EN 13352Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13352
Slovenský názov: Požiadavky na samočinné meradlá obsahu nádrže
Anglický názov: Spécification for the performance of automatic tank contents gauges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 75.180.30
Triediaci znak: 69 8892
Úroveň zapracovania: idt EN 13352:2002
Vestník: 08/03
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13352:2012-07 (69 8892)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje minimálne požiadavky na prevádzku samočinných meradiel obsahu nádrže rozličných tried.Obsah normy STN EN 13352
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 5
3 Termíny, definície a symboly 6
4 Požiadavky 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Konštrukcia 7
4.2.1 Projektovaná teplota 7
4.2.2 Odvodňovanie 7
4.2.3 Utesnenie vedenia 7
4.2.4 Upchávky 7
4.2.5 Sublimačné kryogény 7
4.3 Materiály 7
4.3.1 Všeobecne 7
4.3.2 Kovové materiály 7
4.3.3 Odolnosť proti korózii 8
4.3.4 Odolnosť voči kyslíku 8
4.3.5 Odolnosť voči s acetylénu 8
4.3.6 Nekovové materiály 8
5 Skúšanie 8
5.1 Skúška počas výroby 8
5.2 Skúšky vzorky ventila 8
5.2.1 Skúšky prevádzkových prietokových vlastností 8
5.2.2 Skúška opakovateľnosti tesnosti (hermetickosti) pri uzatvorení 8
5.2.3 Kryogénne skúšky 9
6 Určovanie overeného výtokového súčiniteľa (Kdr) 10
7 Čistota 10
8 Označovanie 10
9 Tesnenie 10
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy určujú základné požiadavky
alebo iné ustanovenia smerníc ES 11