Tlačiť

STN EN 14020-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14020-1
Slovenský názov: Výstuže. Špecifikácia sklených textilných rovingov. Časť 1: Označovanie
Anglický názov: Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 1: Designation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 59.100.10
Triediaci znak: 64 4419
Úroveň zapracovania: idt EN 14020-1:2002
Vestník: 06/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: