SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12899-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12899-1


Označenie: STN EN 12899-1 zrušená
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé značky
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 7. 2008
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania: idt EN 12899-1:2001
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 09/05
Nahradzujúce normy: STN EN 12899-1:2008-07 (73 7021)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 12899:2001 určuje požiadavky na nové trvalé zvislé dopravné značky.Obsah normy STN EN 12899-1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície, značky a skratky 9
4 Rozmery a tolerancie 9
5 Funkčné požiadavky 9
6 Skúšobné metódy 20
7 Označovanie, etiketovanie a informácie o výrobku 22
Príloha A (informatívna) – Skúšky konštrukčných vlastností 24
Príloha B (informatívna) – Príklad konštrukčného výpočtu založený na prípustných výchylkách 26
Príloha C (normatívna) – Skúšobné body pre horizontálne a vertikálne zaťaženia 34