SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61377-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61377-2


Označenie: STN EN 61377-2 zrušená
Slovenský názov: Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Kombinované skúšky. Časť 2: Jednosmerné trakčné motory napájané z impulzného meniča a ich riadenie
Anglický názov: Railway applications. Rolling stock. Combined testing. Part 2: Chopper-fed direct current traction motors and their control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia: 23. 2. 2019
Jazyk: SK
ICS: 45.060.10
Triediaci znak: 36 2207
Úroveň zapracovania: idt IEC 61377-2:2002, idt EN 61377-2:2002
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 61377:2016-10 (36 2207)
Nahradené normy: STN EN 61377-2:2004-01 (35 0720)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61377 sa používa na sústavy motor/motory, impulzný menič a ich riadenie.Obsah normy STN EN 61377-2
1 Rozsah platnosti a predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Definície 9
4 Rozhrania a charakteristiky kombinovanej sústavy 10
4.1 Špecifikácia rozhraní 10
4.2 Špecifikácia charakteristík 10
4.3 Deklarované charakteristiky 11
4.4 Charakteristiky a hodnoty kombinovanej sústavy 11
4.5 Výmena informácií a zodpovednosť 12
5 Kategórie skúšok 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Typové skúšky 12
5.3 Výskumné skúšky 12
6 Skúšky 12
6.1 Všeobecne 12
6.2 Podmienky skúšok 13
6.2.1 Chladenie počas skúšok 13
6.2.2 Silnoprúdové káble 13
6.2.3 Napájanie 13
6.2.4 Meranie mechanického výkonu 13
6.3 Skúšky oteplenia 13
6.3.1 Všeobecne 13
6.3.2 Meranie teplôt 14
6.4 Skúška komutácie 14
6.5 Charakteristické skúšky a tolerancie 14
6.5.1 Charakteristiky krútiaceho momentu 14
6.6 Skúšanie ochranného systému 15
6.6.1 Napájanie zariadenia na riadenie kombinovanej sústavy 15
6.6.2 Jednosmerné napájanie 15
6.6.3 Krátkodobé prerušenie jednosmerného napájania (voliteľná typová skúška) 15
6.6.4 Náhla zmena napájacieho napätia (voliteľná typová skúška) 15
6.6.5 Harmonické vo vstupnom prúde impulzného meniča (voliteľná typová skúška) 15
6.6.6 Skúška rušenia (voliteľná typová skúška) 15
6.7 Výskumné skúšky 15
Príloha A (informatívna) – Zoznam kapitol, v ktorých sa uvádza dohoda
medzi používateľom a výrobcom 23
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie
so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami 24
Obrázok 1 – Trakčný pohon 7
Obrázok 2 – Záväzné vonkajšie charakteristiky a voliteľné vnútorné charakteristiky kombinovanej sústavy s impulzným meničom a jednosmerným sériovým
motorom v motorickom usporiadaní 17
Obrázok 3 – Záväzné vonkajšie charakteristiky a voliteľné vnútorné charakteristiky kombinovanej sústavy s impulzným meničom a jednosmerným motorom s
cudzím budením v motorickom usporiadaní 18
Obrázok 4 – Záväzné vonkajšie charakteristiky a voliteľné vnútorné charakteristiky kombinovanej
sústavy s impulzným meničom a jednosmerným sériovým motorom alebo jednosmerným motorom
s cudzím budením v brzdovom usporiadaní 19
Obrázok 5 – Záväzné vonkajšie charakteristiky a voliteľné vnútorné charakteristiky kombinovanej
sústavy s impulzným meničom a jednosmerným sériovým motorom alebo jednosmerným motorom
s cudzím budením v brzdovom usporiadaní 20
Obrázok 6 – Príklad na brzdové usporiadanie kombinovanej sústavy s jednosmerným motorom
s cudzím budením 21
Obrázok 7 – Príklad na usporiadanie rekuperačnej skúšky impulzného meniča
a jednosmerného motora kombinovanej sústavy 21
Obrázok 8 – Príklad usporiadania obvodu na krátkodobé prerušenie jednosmerného napájania 22
Obrázok 9 – Príklad usporiadania obvodu na náhlu zmenu napájacieho napätia 22
Tabuľka 1 – Zoznam skúšok 16