SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13289
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13289


Označenie: STN EN 13289 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu cestovín. Sušiarne a chladiče. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Pasta processing plants. Dryers and coolers. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 6. 2013
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 5020
Úroveň zapracovania: idt EN 13289:2001
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13289+A1:2013-06 (51 5020)
Nahradené normy: STN EN 13289:2001-11 (54 0044)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre vibračný osušovač, pásové sušiarne, rotačné sušiarne, sušiarne hniezdových cestovín, sušiarne a chladiče dlhých cestovín používané v kontinuálnych výrobných linkách.Obsah normy STN EN 13289
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Zoznam významných ohrození 10
4.1 Mechanické ohrozenia 10
4.2 Elektrické ohrozenia 11
4.3 Tepelné ohrozenie 15
4.4 Ohrozenie hlukom 15
4.5 Ohrozenie vibráciami 15
4.6 Ohrozenie pošmyknutím, zakopnutím a pádom 15
4.7 Ohrozenie spôsobené zanedbaním hygienických zásad 15
4.8 Škodlivé látky 15
5 Bezpečnostné a hygienické požiadavky a/alebo opatrenia 15
5.1 Mechanické ohrozenia 15
5.2 Elektrické ohrozenia 18
5.3 Tepelné ohrozenia 19
5.4 Znižovanie hluku 19
5.5 Ohrozenie vibráciami 19
5.6 Ochranné opatrenia proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu 19
5.7 Ochranné opatrenia proti ohrozeniam spôsobeným zanedbaním hygienických zásad 20
5.8 Škodlivé látky 22
6 Overovanie bezpečnostných a hygienických požiadaviek a/alebo opatrení 22
7 Informácie na používanie (pozri kapitolu 5 EN 292-2: 1991) 23
7.1 Technické informácie 23
7.2 Označenia 23
7.3 Označovanie 24
Príloha A (normatívna) - Konštrukčné zásady na zabezpečenie čistiteľnosti stroja 25
A.1 Termíny a definície 25
A.2 Konštrukčné materiály 25
A.3 Konštrukcia 26
Príloha B (normatívna) - Skúšobný predpis na meranie hluku - trieda presnosti 2 alebo 3 40
Príloha ZA (informatívna) - Vzťah tohto dokumentu k smerniciam ES 43
Literatúra 44