SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13378
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13378


Označenie: STN EN 13378 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu cestovín. Lisy na cestoviny. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Pasta processing plants. Pasta presses. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 7. 2013
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 5030
Úroveň zapracovania: idt EN 13378:2001
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13378+A1:2013-07 (51 5030)
Nahradené normy: STN EN 13378:2001-11 (54 0043)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európpska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, výrobu a na informácie ne bezpečné používanie lisov na cestoviny.Obsah normy STN EN 13378
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Definície, terminológia a opis 10
4 Zoznam ohrození 10
4.1 Mechanické ohrozenia 10
4.2 Elektrické ohrozenia 11
4.3 Tepelné ohrozenia 11
4.4 Ohrozenie hlukom 12
4.5 Ohrozenie pošmyknutím, zakopnutím a pádom 12
4.6 Ohrozenie spôsobené zanedbaním hygienických zásad 12
4.7 Škodlivé látky 12
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 14
5.1 Mechanické ohrozenia 14
5.2 Elektrické ohrozenia 16
5.3 Tepelné ohrozenia 16
5.4 Znižovanie hluku 17
5.5 Ochranné opatrenia proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu 17
5.6 Ochranné opatrenia proti ohrozeniam spôsobeným zanedbaním hygienických zásad 17
5.7 Škodlivé látky 17
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 17
7 Informácie na používanie (pozri kapitolu 5 EN 292-2: 1991) 18
7.1 Technické informácie 18
7.2 Označenia 19
7.3 Označovanie 19
Príloha A (normatívna) - Konštrukčné zásady na zabezpečenie čistiteľnosti stroja 20
A.1 Termíny a definície 20
A.2 Konštrukčné materiály 20
A.3 Konštrukcia 21
Príloha B (normatívna) - Skúšobný predpis na meranie hluku - trieda presnosti 2 alebo 3 29
B.1 Termíny a definície 29
B.2 Inštalačné a montážne podmienky 29
B.3 Prevádzkové podmienky 29
B.4 Merania 29
B.5 Stanovenie emisnej hladiny akustického tlaku 29
B.6 Stanovenie hladiny akustického výkonu 30
B.7 Neistoty merania 30
B.8 Zaznamenávané informácie 30
B.9 Informácie uvádzané v protokole o skúške 30
B.10 Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku 30
Príloha ZA (informatívna) - Vzťah tejto normy k smerniciam ES 32
Literatúra 33