Tlačiť

STN EN 13379


Označenie: STN EN 13379 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu cestovín. Rozdeľovacie, sťahovacie a rezacie stroje, návratný dopravník tyčiek, zásobník tyčiek. Bezpečnostné a hygienické požiadavky
Anglický názov: Pasta processing plants. Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor, stick magazine. Safety and hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 1. 7. 2013
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 5040
Úroveň zapracovania: idt EN 13379:2001
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13379+A1:2013-07 (51 5040)
Nahradené normy: STN EN 13379:2001-11 (54 0044)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre rozdeľovací, sťahovací a rezací stroj ako aj pre návratný dopravník tyčiek a zásobník tyčiek používaných v nepretržitých výrobných prevádzkach.Obsah normy STN EN 13379
Predhovor 7

Úvod 7

1 Predmet normy 7

2 Normatívne odkazy 8

3 Definície, terminológia a opis 10

4 Zoznam ohrození 13
4.1 Mechanické ohrozenia 13
4.2 Elektrické ohrozenia 14
4.3 Tepelné ohrozenia 15
4.4 Ohrozenia hlukom 15
4.5 Ohrozenia pošmyknutím, zakopnutím a pádom 15
4.6 Ohrozenia spôsobené zanedbaním hygienických zásad 15
4.7 Škodlivé látky 15

5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 15
5.1 Mechanické ohrozenia 15
5.2 Elektrické ohrozenia 18
5.3 Tepelné ohrozenia 19
5.4 Znižovanie hluku 19
5.5 Ochranné opatrenia proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu 19
5.6 Ochranné opatrenia proti ohrozeniam spôsobeným zanedbaním hygienických zásad 19
5.7 Škodlivé látky 22

6 Overovanie 22
6.1 Rozdeľovacie stroje 22
6.2 Sťahovací a rezací stroj 23
6.3 Návratný dopravník tyčiek, zásobník tyčiek 23

7 Informácie na používanie (pozri kapitolu 5 EN 292-2: 1991) 24
7.1 Technické informácie 24
7.2 Indikátory 25
7.3 Označovanie 25

Príloha A (normatívna) – Konštrukčné zásady na zabezpečenie čistiteľnosti stroja 26
A.1 Termíny a definície 26
A.2 Konštrukčné materiály 26
A.3 Konštrukcia 27

Príloha B (normatívna) – Skúšobný predpis na meranie hluku – trieda presnosti 2 alebo 3 40
B.1 Termíny a definície 40
B.2 Inštalačné a montážne podmienky 40
B.3 Prevádzkové podmienky 40
B.4 Merania 40
B.5 Stanovenie hladiny emisného akustického tlaku 40
B.6 Stanovenie hladiny akustického výkonu 41
B.7 Neistoty merania 41
B.8 Zaznamenávané informácie 41
B.9 Informácie zaznamenávané v protokole 41
B.10 Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku 41

Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smernicaiam ES 43

Literatúra 44