SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12635
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12635


Označenie: STN EN 12635 zrušená
Slovenský názov: Brány a vráta. Montáž a použite
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Installation and use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6450
Úroveň zapracovania: idt EN 12635:2002
Vestník: 10/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12635+A1:2009-06 (74 6450)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje údaje ktoré musí poskytnúť výrobca brány a vrát na zaistenie bezpečnej montáže.Obsah normy STN EN 12635
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
1.1 Všeobecne 6
1.2 Výnimky 6
2 Odkazy na normy 6
3 Termíny a definície 7
4 Dokumentácia 7
5 Špecifické návody 8
5.1 Montáž 8
5.2 Etiketovanie 8
5.3 Dodanie 9
5.4 Prevádzka a použitie 9
5.5 Údržba a opravy 9
5.6 Demontáž 10
5.7 Zmena alebo vylepšenie 10
Príloha A (normatívna) – Zoznam podstatných nebezpečenstiev 11
Príloha B (normatívna) – Kniha záznamov 12
Príloha C (informatívna) – Technická dokumentácia zmeny/úpravy 13
Príloha D (informatívna) – Údaje pre profesionálnych montážnikov 14
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smerniciam ES 15
Literatúra 16