Tlačiť

STN EN 13084-4


Označenie: STN EN 13084-4 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 4: Murované komínové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie
Anglický názov: Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Dátum zrušenia: 1. 4. 2006
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-4:2002
Vestník: 07/03
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-4:2006-04 (73 4112)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: