Tlačiť

STN EN 12234


Označenie: STN EN 12234 zrušená
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Stanovenie správania kotúľajúcej sa lopty
Anglický názov: Surfaces for sports areas - Determination of ball roll behaviour
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Dátum zrušenia: 1. 1. 2014
Jazyk: EN
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 73 5925
Úroveň zapracovania: idt EN 12234:2002
Vestník: 07/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12234:2014-01 (73 5925)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: