SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13481-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13481-5


Označenie: STN EN 13481-5 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 5: Upevnenie koľajníc na podvalových doskách
Anglický názov: Railway applications. Track. Performance requirements for fastening systems. Part 5: Fastening systems for slab track
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 12. 2012
Jazyk: SK
ICS: 01.040.93, 93.100
Triediaci znak: 73 6370
Úroveň zapracovania: idt EN 13481-5:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 10/06
Nahradzujúce normy: STN EN 13481-5:2012-12 (73 6370)
Nahradené normy: STN EN 13481-5:2002-12 (73 6370)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre upevnenie koľajníc na hornom povrchu betónových alebo asfaltových podvalových dosiek.Obsah normy STN EN 13481-5
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Odkazy na normy 6
3 Termíny a definície 7
4 Značky 7
5 Požiadavky 8
5.1 Pozdĺžny odpor proti putovaniu koľajnice 8
5.2 Účinok cyklického zaťaženia 8
5.3 Elektrický odpor upevnenia koľajnice a podvalovej dosky 10
5.4 Účinok vystavenia náročným podmienkam prostredia 10
5.5 Rozmery 10
5.6 Vplyv odchýlok rozmerov upevnenia koľajníc na rozchod koľaje 11
5.7 Zaliate prvky upevnenia 11
5.8 Prevádzkové skúšky 11
6 Skúšobné vzorky 11
7 Zhrnutie 11
8 Vhodnosť použitia 11
9 Označovanie, etiketovanie a balenie 12
Príloha A (normatívna) – Určenie dynamickej tuhosti koľajnicovch podložiek 13
A.1 Všeobecne 13
A.2 Podložky použité na spojité podoprenie 13
Príloha B (normatívna) – Určenie dynamickej tuhosti pružných zostáv upevnenia 14
B.1 Všeobecne 14
B.2 Termíny a definície 14
B.3 Značky 14
B.4 Princíp 14
B.5 Skúšobné zariadenie 14
B.5.1 Regulácia teploty skúšobného priestoru 14
B.5.2 Pulzátor 14
B.5.3 Prístroje na meranie stlačenia 14
B.5.4 Prístroje na meranie sily 14
B.5.5 Záznamové zariadenie 14
B.6 Postup 15
B.7 Protokol o skúške 15
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek
alebo iných ustanovení smerníc ES 16
Literatúra 18