SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13564-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13564-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13564-1
Slovenský názov: Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky
Anglický názov: Anti-flooding devices for buildings. Part 1: Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6763
Úroveň zapracovania: idt EN 13564-1:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 10/04, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje typy a požiadavky na materiály, výkonnosť, dizajn, inštaláciu a označovanie priemyselne vyrábaných zariadení zabraňujúce zaplaveniuu z kanalizačných potrubí.Obsah normy STN EN 13564-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 5
3 Termíny a definície 6
4 Typy zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí 6
5 Materiály 6
6 Výkonnosť, dizajn, inštalácia 7
6.1 Všeobecné požiadavky 7
6.2 Špeciálne požiadavky na zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí typu 0, 1 a 2 7
6.3 Špeciálne požiadavky na zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí typu 3 7
6.4 Špeciálne požiadavky na zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí typu 4 a 5 8
7 Trvanlivosť 8
8 Označovanie 8
9 Pokyny výrobcu 8
10 Kontrola kvality 8
Príloha A (informatívna) – Používanie a výber zariadení zabraňujúcich zaplaveniu
z kanalizačných potrubí 9
Príloha B (normatívna) – Údržba zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí 10
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy odkazujúce na ustanovenia
európskej smernice ES o stavebných výrobkoch 11
ZA.1 Oblasť použitia a príslušné charakteristiky 11
ZA.2 Postup preukazovania zhody zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí 12
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 12
ZA.2.2 Vyhlásenie zhody 12
ZA.3 Značka CE a etiketovanie 13