SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 7507/O1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 7507/O1


Označenie: STN 73 7507/O1 zrušená
Slovenský názov: Projektovanie tunelov na pozemných komunikáciách
Anglický názov: Design of Road/Motorway Tunnels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2003
Dátum zrušenia: 1. 2. 2008
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 7507
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/03
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 7507:2008-02
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Na titulnej strane zmeny STN 73 7507/Z2 z júna 2003 sa mení jej označenie na: STN 73 7507/Z1.
Predmet normy: Táto norma platí na projektovanie, priestorové usporiadanie a vybavenie novonavrhovaných tunelov na cestných a miestnych komunikáciách (STN 73 6100). Na projektovanie zmien existujúcich tunelov platia ustanovenia tejto normy vo využiteľnom rozsahu.