Tlačiť

STN EN 12715


Označenie: STN EN 12715 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Grouting
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2003
Dátum zrušenia: 1. 5. 2021
Jazyk: CS
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1006
Úroveň zapracovania: idt EN 12715:2000
Vestník: 09/03
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12715:2021-05 (73 1006)
Nahradené normy: STN 73 2005:1992-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na vykonávanie, skúšanie a motitorovanie injektážnych hornín.