SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13308
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13308Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13308
Slovenský názov: Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Obslužné vybavenie nádrží. Beztlakový podlahový vyrovnávací ventil
Anglický názov: Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Non pressure balanced footvalve
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.300, 23.020.20, 23.060.20
Triediaci znak: 69 8044
Úroveň zapracovania: idt EN 13308:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá beztlakovým podlahovým vyrovnávacím ventilom a špecifikuje požiadavky na výkon.Obsah normy STN EN 13308
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Funkcie 6
5 Charakteristiky návrhu 7
5.1 Únosnosti pri zaťažení tlakom 7
5.2 Rozmery 7
5.3 Montáž 7
5.4 Charakteristiky prietoku pri plnení dnom 7
5.5 Uvedenie do činnosti 7
5.6 Bezpečnosť proti porušeniu 7
5.7 Teplotový rozsah 8
5.8 Konštrukčné materiály 8
5.9 Elektrický odpor 8
5.10 Filter 8
6 Skúšky 8
6.1 Všeobecne 8
6.2 Výrobné skúšky 8
6.2.1 Všeobecne 8
6.2.2 Skúška tesnosti plášťa 8
6.2.3 Skúška tesnosti sedla 9
6.2.4 Prevádzková skúška 9
6.2.5 Výsledky skúšky 9
6.3 Typové skúšky 9
6.3.1 Všeobecne 9
6.3.2 Skúška pevnosti plášťa 9
6.3.3 Skúška tesnosti plášťa 9
6.3.4 Skúška tesnosti sedla 9
6.3.5 Prevádzková skúška 10
6.3.6 Skúška na únavu 10
6.3.7 Skúška na porušenie 10
6.3.8 Výsledky skúšky 11
7 Označovanie 11
8 Inštalácia a odporúčania na prevádzku a údržbu 11
Príloha A (normatívna) - Rozmery (pripájacej) príruby podlahového ventila na nádrž 12
Príloha B (normatívna) - Rozmery výstupnej príruby podlahového ventila 13
Príloha C (normatívna) - Rozmery výstupnej príruby podlahového ventila (štvorcová príruba) 14
Príloha D (normatívna) - Polohy ventila pri skúške na porušenie 15
Príloha E (informatívna) - Skúšobné zariadenie na skúšku porušením 16