SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13129-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13129-1


Označenie: STN EN 13129-1 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu cestujúcich na hlavných tratiach. Časť 1: Parametre pohody
Anglický názov: Railway applications. Air conditioning for main line rolling stock. Part 1: Comfort parameters
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 3. 2017
Jazyk: SK
ICS: 45.060.20
Triediaci znak: 73 6362
Úroveň zapracovania: idt EN 13129-1:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13129:2017-03 (28 7225)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre koľajové vozidlá na prepravu cestujúcich na hlavných tratiach, s výnimkou vozidiel prímestskej dopravy, metra a električiek.



Obsah normy STN EN 13129-1
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny, definície, značky a skratky
4 Parametre pohody
5 Vonkajšie podmienky
5.1 Prevádzka za normálnych vonkajších podmienok
5.2 Prevádzka za extrémnych vonkajších podmienok
6 Stanovené podmienky pohody
6.1 Teploty v zónach pohody
6.2 Teploty vo vedľajších priestoroch
6.3 Relatívna vlhkosť vzduchu
6.4 Teploty vnútorného povrchu plášťa zóny pohody
6.5 Teplota výfukov dodávky vzduchu
6.6 Rýchlosť vzduchu
6.7 Prívod vzduchu
7 Regulácia
8 Výkonnosť vykurovacieho a chladiaceho zariadenia
8.1 Predkurovanie
8.2 Kúrenie
8.3 Predchladzovanie
8.4 Chladenie
9 Doplnkové požiadavky
9.1 Súčiniteľ prestupu tepla (k)
9.2 Priepustnosť slnečného žiarenia oknom ()
9.3 Vzduchový filter
9.4 Emisie hluku
9.5 Vyvolané vibrácie
9.6 Bezpečnostné zariadenia
9.7 Odolnosť proti tlakovým vlnám
9.8 Tesnosť proti vode, snehu a prachu
9.9 Spoľahlivosť, údržba
Príloha A (normatívna) – Regulačná krivka menovitých interiérových teplôt
Príloha B (normatívna) – Prípustná rýchlosť vzduchu
Príloha C (normatívna) – Vlhkosť vzduchu v zónach pohody
Príloha D (normatívna) – Tepelná emisia sediacich a normálne oblečených osôb
Príloha E (normatívna)
E.1 Definovanie klimatických zón
E.2 Zatriedenie krajín do klimatických zón
Príloha F (normatívna) – Objem čerstvého vzduchu v závislosti od vonkajšej teploty (Te)
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto normy vyjadrujúce základné požiadavky
alebo iné ustanovenia smerníc ES