SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12203
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12203


Označenie: STN EN 12203 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu obuvi a výrobkov z prírodných a syntetických usní. Obuvnícke a kožiarske lisy. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Shoe and leather presses. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 59.140.40, 61.080
Triediaci znak: 79 8005
Úroveň zapracovania: idt EN 12203:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny: Oprava *AC V 09/07
Nahradzujúce normy: STN EN 12203+A1:2009-11 (79 8005)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre obuvnícke a kožiarske lisy používané na výrobu obuvi.Obsah normy STN EN 12203
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 12
4 Zoznam ohrození 14
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 28
5.1 Spoločné požiadavky na všetky obuvnícke a kožiarske lisy 28
5.1.1 Mechanické zariadenia 28
5.1.2 Dodatočné bezpečnostné zariadenia 29
5.1.3 Elektrické zariadenia 30
5.1.4 Ochrana proti teplu 30
5.1.5 Znižovanie hluku v etape konštruovania 30
5.1.6 Výpary škodlivé zdraviu 30
5.1.7 Ergonómia 31
5.1.8 Tlakové tekutinové systémy 31
5.1.9 Riadiace systémy 31
5.1.10 Zoraďovanie nástrojov a nastavovanie 33
5.1.11 Podávací systém 33
5.1.12 Pomocné prostriedky na prepravu 34
5.2 Špecifické požiadavky na jednotlivé typy obuvníckych a kožiarskych lisov 34
5.2.1 Lisy na nalepovanie podošiev 34
5.2.2 Stroje na lisovanie podošiev a stielok 34
5.2.3 Stroje na tvarovanie pätovej časti zvrškov 34
5.2.4 Stroje na vlepovanie výstuže, podšívky a tužinky 35
5.2.5 Žehliace lisy s otočným stolom 35
5.2.6 Značkovacie, raziace, etiketovacie a dezénovacie stroje 35
5.2.7 Stroje na naznačovanie stehu 35
5.2.8 Stroje na predtvarovanie zvršku 35
5.2.9 Automatické obuvnícke a kožiarske lisy 36
5.2.10 Zaklepávacie lisy 37
5.2.11 Aktivačné lisy 37
5.2.12 Stroje na obúvanie a vyzúvanie kopyta 37
5.2.13 Lisy na pripevňovanie pätníkov 37
5.2.14 Stroje na poťahovanie gombíkov 37
6 Overovanie 37

7 Informácie na používanie 45
7.1 Návod na používanie (prevádzkový manuál) 45
7.2 Deklarované hodnoty emisie hluku 46
7.3 Minimálne označenie 46
Príloha A (normatívna) – Požiadavky na ochranné kryty 47
A.1 Pevné kryty 47
A.2 Pohyblivé uzatvárajúce ochranné kryty a pohyblivé kryty 47
A.3 Ohradenie 47
Príloha B (normatívna) – Požiadavky na blokovacie zariadenia, ochranné kryty s blokovaním
a istením krytu a bez istenia krytu 48
B.1 Ochranné kryty s blokovaním bez istenia krytu s jedným blokovacím systémom
a jedným polohovým senzorom 48
B.2 Ochranné kryty s blokovaním s jedným blokovacím systémom a dvomi polohovými
senzormi 48
B.3 Ochranné kryty s blokovaním s jedným blokovacím systémom a jedným polohovým
senzorom a istením krytu 48
Príloha C (normatívna) – Požiadavky na bezpečnostné vypínacie zariadenia 49
C.1 Mechanické bezpečnostné vypínacie zariadenie s jedným polohovým senzorom 49
C.2 Elektrosenzitívne ochranné zariadenia (ESPD) bežnej úrovne 49
C.3 Elektrosenzitívne ochranné zariadenia (ESPD) vysokej úrovne 50
C.4 Elektrosenzitívne ochranné zariadenia (vysokej úrovne) s ovládacou funkciou 51
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na dvojručné ovládacie zariadenia 52
D.1 Dvojručné ovládacie zariadenia (bežnej úrovne) 52
D.2 Dvojručné ovládacie zariadenia (vysokej úrovne) 52
Príloha E (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenia so samočinným vrátením
do východiskovej polohy 53
E.1 Zariadenia so samočinným vrátením do východiskovej polohy (funkcia zastavenia) 53
E.2 Zariadenia so samočinným vrátením do východiskovej polohy (funkcia reverzovania) 53
Príloha F (normatívna) – Požiadavky na rohože a podlahy citlivé na tlak 55
Príloha G (normatívna) – Požiadavky na bezpečnosť nástrojov 56
Príloha H (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenia zastavenia a uvoľnenia 57
Príloha I (normatívna) – Požiadavky na zariadenia bezpečnostného zdvihu 58
Príloha J (normatívna) – Dvojporuchová bezpečnosť riadiaceho systému stroja 59
Príloha K (normatívna) – Riadiace opatrenia na vyradenie bezpečnostných ochrán 60
Príloha L (normatívna) – Požiadavky na ovládacie ochranné kryty (ochranné kryty s blokovaním
so spúšťacou funkciou) 62
Príloha M (normatívna) – Teploty prahu popálenia 63

Príloha N (normatívna) – Dôležité odporúčania a požiadavky na projektovanie,
konštruovanie a stavbu automatizovaných výrobných systémov 64
N.1 Organizovanie projektovania 64
N.2 Aplikácia bezpečnostnej stratégie 64
N.3 Posúdenie rizík 64
N.4 Požiadavky na dokumentáciu 64
N.5 Spúšťanie 64
N.6 Núdzové zastavenie 65
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy zohľadňujúce základné požiadavky
alebo iné opatrenia smerníc ES 66