Tlačiť

STN EN 12616


Označenie: STN EN 12616 zrušená
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Stanovenie rýchlosti vsakovania vody
Anglický názov: Surfaces for sports areas - Determination of water infiltrattion rate
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 1. 2014
Jazyk: EN
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 73 5930
Úroveň zapracovania: idt EN 12616:2003
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12616:2014-01 (73 5930)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: