SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14182
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14182Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14182
Slovenský názov: Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície
Anglický názov: Packaging. Terminology. Basic terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.55, 55.020
Triediaci znak: 77 0008
Úroveň zapracovania: idt EN 14182:2002
Vestník: 01/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14182:2003-10 (77 0008)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje slovník uprednosťovaných termínov a k nim priradených definícií všeobecne použitelných na obaly.Obsah normy STN EN 14182
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
Príloha A (informatívna) – Termíny definované v smernici o obaloch a odpadoch z obalov 8
A.1 Princíp 8
A.2 Dvanásť termínov (definovaných v smernici) 8
A.3 Termín z rozhodnutia komisie z 28. januára 1997 9
Príloha B (informatívna) – Zoznam ekvivalentných anglických, francúzskych a nemeckých termínov 10
B.1 Princíp 10
Zoznam ekvivalentných termínov 10
Literatúra 11