SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13443-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13443-1


Označenie: STN EN 13443-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 1: Jemnosť filtrov od 80 µm do 150 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie
Anglický názov: Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 1: Particle rating 80 Šm to 150 Šm - Requirements for performances, safety and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia: 1. 3. 2008
Jazyk: EN
ICS: 13.060.20, 91.140.60
Triediaci znak: 73 6658
Úroveň zapracovania: idt EN 13443-1:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13443-1+A1:2008-03 (73 6658)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: