SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12237
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12237Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12237
Slovenský názov: Vetranie budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu
Anglický názov: Ventilation for buildings. Ductwork. Strength and leakage of circular sheet metal ducts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.30
Triediaci znak: 12 0525
Úroveň zapracovania: idt EN 12237:2003
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje pžiadavky a skúšobné metódy na pevnosť a tesnosť plechového vzduchového a kruhového prierezu pre použitie v klimatizačných a vetracích systémoch budov.Obsah normy STN EN 12237
Predhovor 5

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny, definície a symboly 6
3.1 Termíny a definície 6
3.2 Symboly 7

4 Klasifikácia 8

5 Požiadavky 8
5.1 Netesnosť 8
5.2 Pevnosť 8

6 Špecifikácia skúšobného zariadenia 8

7 Metodika skúšok pevnosti a tesnosti 8
7.1 Skúšobná vzorka 8
7.2 Metodika skúšok 9
7.3 Korekcia výsledkov skúšok netesnosti 9

8 Protokol o skúške 9

Príloha A (informatívna) – Odoporúčaný postup pri skúškach konkrétnej inštalácie, ak je prekročený
dovolený prietok netesnosťou 11

Literatúra 12