Tlačiť

STN EN 1856-1


Označenie: STN EN 1856-1 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov
Anglický názov: Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 1: System chimney products
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2004
Dátum zrušenia: 1. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4215
Úroveň zapracovania: idt EN 1856-1:2003
Vestník: 01/04
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 10/04, 4/06, 5/08, 10/05,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Zmena *A1 V 08/06
Nahradzujúce normy: STN EN 1856-1:2009-12 (73 4215)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje výkonnostné požiadavky na jednovrstvové a viacvrstvové komínové systémy s kovovými vložkami.